Autorius (-ė) Danguolė Beresnevičienė

analinė
stadija
psichoanalizės sąvoka, antrasis psichoseksualinės raidos tarpsnis (po oralinės stadijos). Sąvoką įvedė S. Freudas. Daugiau
Zenonas
Bajoriūnas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių pedagogas, psichologas. Parašė vadovėlių aukštųjų mokyklų studentams. Daugiau
Alfred
Binet
Alfredas Binė, 19 a. prancūzų psichologas, vienas eksperimentinės psichologijos pradininkų. Daugiau