Autorius (-ė) Zenonas Gulbinas

geografinė informacinė
sistema
geografinių objektų, jų charakteristikų ir kitos su Žeme susijusios informacijos kaupimo, tvarkymo, apdorojimo, saugojimo, paieškos ir pateikimo kompiuterizuota informacinė sistema. Daugiau