Autorius (-ė) Indrė Genytė-Pikčienė

Lietuvos pramonė
po 1990
nepriklausomoje Lietuvoje po 1990 svarbiausios pramonės šakos yra maisto ir gėrimų, aprangos ir tekstilės, naftos perdirbimo, chemijos, medienos, popieriaus, baldų pramonė, plastikų, elektrinės ir optinės įrangos gamyba. Gavybos pramonė menka dėl gamtinių išteklių stokos. Daugiau