Autorius (-ė) Antanas Mališauskas

Dotnuvos bandymų
stotis
žemės ūkio tyrimų įstaiga, veikusi 1923–56. Daugiau