Autorius (-ė) Stasys Sabonis

L’ubomir
Feldek
Liubomyras Feldekas, slovakų rašytojas. Poezijoje vyrauja satyriniai, erotiniai ir meilės motyvai. Parašė dramų, knygų vaikams. Daugiau
Margita
Figuli
20 a. slovakų rašytoja. Daugiau
Dušan
Dušek
Dušanas Dušekas, slovakų rašytojas. Prozai būdinga kritiškas požiūris, humoro ir grotesko elementai, fragmentiškumas. Daugiau
Dobroslav
Chrobak
Dobroslavas Chrobakas, 20 a. slovakų rašytojas. Lyrinėse miniatiūrose, novelėse vyrauja kaimo ir miesto temos, jų herojai – romantiški teisybės ieškotojai. Daugiau
Jan
Chalupka
Janas Chalupka, 19 a. slovakų rašytojas. Satyrinėse dramose, komedijose, apsakymuose išjuokė miesčioniškumą, snobizmą, feodalų privilegijas; kūryboje atsispindi tautinio atgimimo idėjos. Daugiau
Samo
Chalupka
Samas Chalupka, 19 a. slovakų poetas. Slovakų romantizmo atstovas. Kūryboje ryšku kovos už laisvę motyvai, folkloro įtaka. Daugiau
Ivan
Bukovčan
Ivanas Bukovčanas, 20 a. slovakų dramaturgas. Pjesėms būdinga visuomeninė etinė problematika. Parašė kino komedijų scenarijų, radijo pjesių. Daugiau
Ján
Botto
Janas Botas, 19 a. slovakų poetas. Priklausė štūriškajai romantizmo krypčiai. Lyriniuose eilėraščiuose, baladėse reiškiamos tautinio atgimimo idėjos, gausu tautosakos motyvų. Daugiau
Pavel
Bunčák
Pavelas Bunčakas, 20 a. slovakų rašytojas. Ankstyvieji eilėraščiai siurrealistiniai. Vėlesnėje poezijoje filosofiškai apmąstoma gyvenimas, mirtis, meilė, tiesa, grožis. Daugiau
Anton
Aškerc
Antonas Aškercas, 19–20 a. slovėnų poetas. Poezijoje vyrauja istorinė ir patriotinė tematika, panteistinė pasaulėjauta, būdinga tautosakinė poetika. Daugiau