Autorius (-ė) Kazimieras Pugevičius

adžornamentas
Katalikų Bažnyčios veiklos pritaikymas prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų. Daugiau
Apaštališkieji
Tėvai
ankstyvųjų krikščionybės raštų autoriai. Daugiau
apreiškimas
krikščionybės teologinė kategorija, įvardijanti Dievo savęs paliudijimą, esmę ir veikimą. Daugiau
atgaila
religinis ir dorovinis nusiteikimas, kai gailimasi dėl nuodėmės ir ryžtamasi pasitaisyti. Daugiau