Autorius (-ė) Algirdas Budreckis

Auktuma
Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274) vienas vadų. Daugiau