Autorius (-ė) Vydas Čekanavičius

diagrama
grafinis vaizdas, rodantis įvairių dydžių santykį ar kitimą. Daugiau
aprašomoji
statistika
statistikos dalis, skirta duomenims sisteminti ir grafiškai vaizduoti. Daugiau