Autorius (-ė) Vydas Čekanavičius

aprašomoji
statistika
statistikos dalis, skirta duomenims sisteminti ir grafiškai vaizduoti. Daugiau
diagrama
grafinis vaizdas, rodantis įvairių dydžių santykį ar kitimą. Daugiau