Autorius (-ė) Eduardas Gasparaitis

Gruzdžių žemės
ūkio mokykla
profesinė mokykla, veikusi iki 2009. Daugiau