Autorius (-ė) Ramūnas Birštonas

patentas
išradimo teisinės apsaugos dokumentas, kurį išduoda įgaliota valstybės institucija. Išduodamas asmeniui, kuriam priklauso teisės į išradimą. Daugiau
patentų
teisė
civilinės teisės institutas, reglamentuojantis pramoninės nuosavybės objektų, kuriems išduotas patentas, teisinę apsaugą. Priklauso intelektinės nuosavybės teisės pošakiui. Lietuvoje patentus išduoda Valstybinis patentų biuras. Daugiau