Autorius (-ė) Vytautas Martinkus

Lietuvių rašytojų
draugija
vienija lietuvių išeivijos rašytojus. Įkurta 1950 05 06 Bostone susijungus Lietuvių rašytojų tremtinių ir Šiaurės Amerikos rašytojų draugijoms. Daugiau
Lietuvos rašytojų
sąjunga
poetų, prozininkų, dramaturgų, vertėjų, literatūros tyrėjų ir kritikų asociacija. Daugiau