Autorius (-ė) Anzelmas Katkus

administracinė
jurisdikcija
norminiais aktais nustatyta valstybės valdymo institucijų ir pareigūnų veikla sprendžiant administracines bylas ir administracine tvarka (nesikreipiant į teismą) taikant atitinkamas teisines sankcijas. Daugiau
administracinė
justicija
administracinių teisinių ginčų nagrinėjimas teismine tvarka. Daugiau
administracinė
nuobauda
administracinės prievartos priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims. Daugiau
administracinė
prievarta
valstybės prievartos rūšis, įstatymo nustatyta teisinio poveikio priemonių, skirtų saugoti ir ginti teisės reguliuojamus visuomeninius santykius, sistema. Daugiau
administracinė
priežiūra
viena valstybės institucijų (inspekcijų, ministerijų) veiklos formų. Daugiau
administracinio proceso
teisė
teisės šaka, apimanti visumą teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kylančius vykdomosioms ir tvarkomosioms institucijoms bei kitiems kompetentingiems subjektams nagrinėjant ir sprendžiant konkrečias administracines valstybės valdymo sferos bylas. Daugiau
administracinis
procesas
įstatymais reglamentuota kompetentingų institucijų veikla, apimanti viešąjį administravimą, išankstinį ginčų nagrinėjimą ne teisme, administracinių bylų (administracinės justicijos procesą), administracinių nusižengimų teiseną. Daugiau
administracinis teisės
pažeidimas
veikimas ar neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybės arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, nustatytą valdymo tvarką. Daugiau
Administracinių teisės
pažeidimų kodeksas
susistemintas įstatymų rinkinys, kuriame kodifikuotos administracinės teisės normos. Galiojo 1985–2017. Daugiau
administravimas
formalus, biurokratiškas valdymas, vadovavimas nesigilinant į dalyko esmę ir nesiekiant realių rezultatų. Daugiau