Autorius (-ė) Vytautas Samulionis

netiesiniai akustiniai
reiškiniai
tampriosios terpės fizikinių savybių pokyčiai nuo joje sklindančios didelio intensyvumo akustinės bangos. Daugiau