Autorius (-ė) Vilma Žaltauskaitė

apžvalgininkai
lietuvių tautinio judėjimo katalikiškosios krypties inteligentų, susitelkusių apie laikraštį Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, grupė. Daugiau