Autorius (-ė) Evalda Jakaitienė

Ivar
Aasen
Ivaras Osenas, 19 a. norvegų kalbininkas. Daugiau
designatinė
reikšmė
žodžio turinio dalykinė informacija apie suvokiamus realius ar įsivaizduojamus reiškinius. Daugiau
egzotizmai
skolinti žodžiai nepažįstamiems, dažniausiai svetimai (tolimai) tautai būdingiems dalykams pavadinti. Daugiau
emocinė
leksika
emotyvai, žodžiai, kurių reikšmė, be dalykinio, turi vertinamąjį emocinį komponentą – vieną konotacinės reikšmės apraiškų. Daugiau
Knud
Knudsen
Knudas Knudsenas, 19 a. norvegų pedagogas, kalbininkas. Tautinės mokyklos kūrėjas, antrosios rašomosios norvegų kalbos (riksmål, vėliau pavadintos bokmål) pradininkas. Daugiau
konotacinė
reikšmė
žodžio informacija apie kalbos vartotojo santykį su pavadinamuoju dalyku. Daugiau
leksema
leksinės kalbos sistemos vienetas, turintis tam tikrą fonetinį pavidalą, visas galimas morfologines formas ir tik vieną reikšmę. Daugiau
leksika
kurios nors kalbos žodžių visuma. Daugiau
leksikalizacija
kalbos neleksinio elemento (gramatinės formos, morfemos) ar tokių elementų junginio virtimas savar… Daugiau
leksikografija
žodynų sudarymo teorija ir praktika. Daugiau