Autorius (-ė) Aurelija Mikalauskaitė

Čikagos
mokykla
19 a. pabaigos Čikagos architektų judėjimas. Daugiau
Salvador
Dalí
Salvadoras Dali, 20 a. ispanų tapytojas, grafikas. Vienas žymiausių siurrealizmo dailininkų. Daugiau
Edgar
Degas
Edgaras Dega, 19–20 a. prancūzų tapytojas, grafikas, skulptorius. Daugiau
Robert
Delaunay
Roberas Delonė, 19 a. pabaigos–20 a. prancūzų tapytojas. Daugiau
Sonia
Delaunay
Sonia Delonė, 19 a. pabaigos–20 a. prancūzų tapytoja, tekstilininkė. Daugiau
Otto
Dix
Otas Diksas, 20 a. vokiečių tapytojas, grafikas. Daugiau
Jeremy
Dixon
Džeremis Diksonas, anglų architektas. Postmodernizmo atstovas. Daugiau
Theo van
Doesburg
Teo van Dusburgas, 19 a. pabaigos–20 a. olandų tapytojas, architektas, meno teoretikas ir kritikas. Daugiau