Autorius (-ė) Gražina Slapšytė

jonizuojančioji
spinduliuotė
dalelės (alfa, beta, neutronų, protonų ir kitų dalelių srautai) arba elektromagnetinės bangos, sukuriančios jonus terpėje, kurioje sklinda. Daugiau