Autorius (-ė) Vytautas Ališauskas

Bažnyčia
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus ir Išganytojo, įkurta, jo apaštalų plėsta ir tvirtinta vieną triasmenį Dievą išpažįstančių žmonių (krikščionių) bendruomenė, turinti savo hierarchiją ir struktūrą. Daugiau
apokrifai
pseudoepigrafai, neįtraukti į Bibliją senovės judėjų ir krikščionių kūriniai. Daugiau
angelas
judaizme, krikščionybėje ir islame – antgamtė dvasinė būtybė. Daugiau