Autorius (-ė) Vytautas Andriulis

Antrasis Lietuvos
Statutas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodeksas, galiojęs nuo 1566 03 11 iki Trečiojo Lietuvos Statuto įsigaliojimo 1589 01 06. Jį rengė Žygimanto Augusto 1551 sudaryta komisija. Daugiau
Antanas
Jakobas
20 a. lietuvių teisininkas. Kapitonas. 1941 su šeima ištremtas į Krasnojarsko kraštą, uždarytas į Rešotų lagerį, paleistas 1956. Parašė straipsnių apie viešąją tvarką ir kitais aktualiais galiojusios teisės klausimais. Daugiau
Augustinas
Janulaitis
19 a. pabaigos–20 a. vidurio lietuvių teisininkas, istorikas. 1919–1925 Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teisėjas, 1924 pirmininkas. Daugiau
Juozas
Jurkūnas
20 a. lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas. Jo iniciatyva 1934 08 11–12 Klaipėdoje surengta pirmoji Jūros diena, 1935 įsteigta Jūrininkystės inspekcija ir Lietuvos buriuotojų sąjunga, 1936 atidaryta buriavimo mokykla, parengtas pirmasis Lietuvoje Jūrų prekybos laivų vadovybės įstatymas. Daugiau
Brunonas
Kalvaitis
20 a. lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas. Atstovavo Lietuvai tarptautiniuose suvažiavimuose baudžiamosios teisės ir kalėjimų klausimais. Rašė tarptautinio nusikalstamumo, socialinių ir fizinių veiksnių įtakos nusikalstamumui ir kitais klausimais. Daugiau
kaptūrinis
teismas
Abiejų Tautų Respublikos apskrities laikinasis teismas, veikęs laikotarpiu, kai valdovui mirus nustodavo veikti visi kiti teismai. Buvo sudaromas 1587–1768. Daugiau
Bronis
Kaslas
20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas. Tyrė galimą glaudaus Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Suomijos – bendradarbiavimo galimybę. Daugiau
Martynas Arminas
Kavolis
20 a. lietuvių teisininkas, evangelikų liuteronų kunigas. Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. Vytauto Didžiojo universitete dėstė bažnytinę, baudžiamąją, administracinę teisę. Kunigavo Toronto ir Montréalio lietuvių evangelikų liuteronų parapijose. Daugiau
kepurės
statymas
viena lažybų rūšių, paprotinės teisės norma, taikyta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ankstyvuoju laikotarpiu. Daugiau
Domas
Krivickas
20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas. 1934–1939 Valstybės Tarybos narys. Kaip Užsienio reikalų ministerijos juriskonsultas dalyvavo tarptautinėse bylose (pvz., Panevėžio–Saldutiškio geležinkelio byloje Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole). Daugiau