Autorius (-ė) Vytautas Andriulis

Pirmasis Lietuvos
Statutas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodeksas, galiojęs nuo 1529 09 29 iki Antrojo Lietuvos Statuto įsigaliojimo 1566 03 11. Daugiau
Antrasis Lietuvos
Statutas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodeksas, galiojęs nuo 1566 03 11 iki Trečiojo Lietuvos Statuto įsigaliojimo 1589 01 06. Jį rengė Žygimanto Augusto 1551 sudaryta komisija. Daugiau
Trečiasis Lietuvos
Statutas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodeksas, 1588 01 28 patvirtintas Zigmanto Vazos. Įsigaliojo 1589 01 06. Galiojimas Lietuvoje panaikintas 1840 07 07. Atskirdamas valdovo, Seimo, vykdomąją ir teismo valdžias, pirmą kartą Europoje įgyvendino luominės teisinės valstybės idėją. Daugiau
Petras
Leonas
19 a.–20 a. lietuvių teisininkas, politikas, valstybės ir visuomenės veikėjas. Pirmasis teisingumo ministras (1918–1919). Lietuvos universiteto Teisių fakulteto dekanas. Daugiau
Augustinas
Janulaitis
19 a. pabaigos–20 a. vidurio lietuvių teisininkas, istorikas. 1919–1925 Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teisėjas, 1924 pirmininkas. Daugiau
Prūsų
teisynas
senųjų prūsų paprotinės teisės ir Vokiečių ordino jiems primestų nuostatų rinkinys. Daugiau
miestų
teismai
savivaldos teises turėjusių miestų teismai, nagrinėję miestiečių bylas. Lietuvoje įsteigti 14 a. pabaigoje, panaikinti – po Abiejų Tautų Respublikos III padalijimo (1795). Daugiau
maršalkos
teismas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismo institucija, veikusi 16 amžiuje–1766. Atsirado formuojantis bajorų luomui, miestams suteikiant Magdeburgo teisę. Daugiau
Lietuvos
Statutai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodeksai. Pirmoji oficiali tokio pobūdžio pasaulietinės teisės kodifikacija Europoje. Pirmasis Lietuvos Statutas įsigaliojo 1529 09 29, Antrasis – 1566 03 11, Trečiasis patvirtintas 1588 01 28, įsigaliojo 1589 01 06; galiojimas panaikintas 1840 07 07. Daugiau
Domas
Krivickas
20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas. 1934–1939 Valstybės Tarybos narys. Kaip Užsienio reikalų ministerijos juriskonsultas dalyvavo tarptautinėse bylose (pvz., Panevėžio–Saldutiškio geležinkelio byloje Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole). Daugiau