Autorius (-ė) Eugenijus Simonas Kisinas

ABC
kariuomenė
Vokietijos kariniai daliniai, skirti saugoti kariuomenę nuo branduolinio (atominio), biologinio ir cheminio ginklo poveikio. Daugiau
admirolas
karinio jūrų laivyno aukščiausių vadų karinis laipsnis. Daugiau
aeromobilieji
daliniai
sausumos kariuomenės junginiai ar grupės, specialiai parengti nuskraidinti ir veikti priešo užnugaryje. Daugiau
alternatyvioji
tarnyba
kai kurių šalių pirminė karo tarnyba, privaloma piliečiams, kurių religiniai ar kiti įsitikinimai neleidžia naudoti ginklo. Daugiau
amunicija
daiktų rinkinys ginklams, šaudmenims, asmeniniams daiktams ir maistui nešioti, kiti kariui būtini daiktai. Daugiau
apgulos
padėtis
ypatinga karo padėtis, kurią skelbia valstybinė valdžia karo metu arba kai valstybei, jos daliai gresia vidaus ar išorės priešo pavojus. Daugiau
apšvita
procesas, per kurį jonizuojančiosios spinduliuotės srautas apšvitina žmogų. Daugiau
apžiūra
oficialus karinių dalinių (junginių) patikrinimas. Daugiau
armijos
generolas
kai kurių valstybių kariuomenių aukštųjų karininkų laipsnis, aukštesnis už generolą pulkininką. Daugiau
armijų
grupė
kai kurių valstybių ginkluotųjų pajėgų didžiausias operatyvinis strateginis sausumos kariuomenės junginys. Daugiau