Autorius (-ė) Romanas Januškevičius

Aleksij
I
Aleksijus I, tikr. Sergej Simanskij, Maskvos ir Visos Rusios patriarchas (nuo 1945). Daugiau
Aleksij
Aleksijus, 14 a. Kijevo ir Visos Rusios metropolitas (nuo 1354). Šventasis. Daugiau
Aleksij
II
Aleksijus II, tikr. Aleksej Ridiger, Maskvos ir Visos Rusios patriarchas (nuo 1990). Daugiau
altorius
krikščionių bažnyčioje – garbingiausia, paprastai paaukštinta vieta su tam tikros formos stalu, kur laikomos pamaldos ir atnašaujama šv. Mišių auka; Jėzaus Kristaus kryžiaus ir karsto simbolis, susijęs su Paskutine vakariene. Daugiau
dogmatikas
stačiatikių himnas Dievo Motinos garbei. Giedamas šeštadieniais per vakarines pamaldas ir sekmadieniais per liturgiją. Daugiau
Dmitrijus
Rostovietis
Dmitrij Rostovskij, 17 a. antros pusės–18 a. pradžios rusų stačiatikių metropolitas; šventasis. Daugiau
Chrizostom
Chrizostomas, tikr. Jegoras Martiškinas, Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas (1990), metropolitas (2000). Daugiau
chlystai
religinė bendruomenė Rusijoje. Daugiau
Bila Krynycios
hierarchija
Belokrinicos hierarchija, popininkų atšaka. Dogmatika ir kultas artimi stačiatikiams. Daugiau
Grigorijus
Camblakas
Lietuvos stačiatikių metropolitas (1415–19); jo raštai turėjo įtakos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Rusios stačiatikių bažnytinei literatūrai. Daugiau