Autorius (-ė) Valentinas Brandišauskas

Birželio
sukilimas
1941 06 22–27 sukilimas Lietuvos nepriklausomybei atkurti. Antisovietinis sukilimas buvo nukreiptas ir prieš nacių Vokietijos interesus: paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, sudaryta Laikinoji vyriausybė, vietos valdžios institucijos, iki vokiečių okupacijos iš dalies perimtas Lietuvos administravimas. Daugiau
Lietuvių aktyvistų
frontas
pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui organizacija, veikusi 1940–1941. Daugiau
Lietuvių nacionalistų
partija
lietuvių politinė organizacija, veikusi 1941 antroje pusėje. Daugiau