Autorius (-ė) Ramutis Kalinauskas

kosmologija
mokslo šaka, tirianti Visatą, jos kilmę, sandarą ir raidą. Daugiau