Autorius (-ė) Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
administracinis teritorinis suskirstymas
pirmieji Lietuvos administraciniai dariniai buvo kunigaikštystės. 14 a. antroje pusėje pradėtos kurti seniūnijos, 15 a. – apskritys (pavietai), 1413 įkurtos Vilniaus ir Trakų vaivadijos. Po Liublino unijos Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė prarado daugiau kaip 1/3 teritorijos. Daugiau
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po
Liublino unijos (1569–1795)
1569 Liublino unija su Lenkija sudariusi federacinę Abiejų Tautų Respubliką, valdomą bendro valdovo ir Seimo, LDK išlaikė savarankišką valstybės organizaciją (teritoriją, administraciją, iždą, mokesčius, teisę, teismus, kariuomenę). Į 17 a. vidurio–18 a. pradžios karų, didikų interesų skatinamos bajorų savivalės susilpnintos valstybės reikalus ėmė kištis kaimynės. Daugiau
deputacija
Abiejų Tautų Respublikos Seimo (1764–1793) arba kitos aukščiausiosios vykdomosios valdžios komisija, išrinkta arba valdovo paskirta tam tikrų institucijų veiklai tikrinti arba įstatymų, potvarkių, instrukcijų projektams rengti. Daugiau
deputacija
1785–1917 Rusijos imperijos speciali institucija bajorų reikalams nagrinėti. Daugiau