Autorius (-ė) Danutė Zovienė

Kazys Valdemaras
Abramavičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių tapytojas. Daugiau
Valentinas
Ajauskas
20–21 a. lietuvių dailininkas. Daugiau
Aleksandra
Aleksandravičiūtė
lietuvių dailėtyrininkė. Dirba Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos kultūros tyrimų institute. Tyrinėjimų sritys – 17–19 a. Lietuvos bažnytinė dailė, šiuolaikinė grafika ir taikomoji dailė. Daugiau
Vilhelmas
Armalas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių grafikas. Daugiau