Autorius (-ė) Danutė Zovienė

Kazys Valdemaras
Abramavičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių tapytojas. Daugiau
Valentinas
Ajauskas
lietuvių dailininkas. Daugiau
Vilhelmas
Armalas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių grafikas. Daugiau
Aleksandra
Aleksandravičiūtė
lietuvių dailėtyrininkė. Dirba Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos kultūros tyrimų institute. Tyrinėjimų sritys – 17–19 a. Lietuvos bažnytinė dailė, šiuolaikinė grafika ir taikomoji dailė. Daugiau