Autorius (-ė) Dalius Vitunskas

valksmas
laikinas kelias biržėje arba šalia jos nukirstai medienai išvilkti (ištraukti) ir medynų kertančioms mašinoms ir kitai sunkiai įrangai judėti. Daugiau