Autorius (-ė) Jonas Naruškevičius

pusiau automatinis
suvirinimas
metalo suvirinimo procesas, kai, pasibaigus automatiniam ciklui, operatoriui reikia įsikišti ir vykdyti suderinimo ir paleidimo operacijas. Daugiau