Autorius (-ė) Juozas Gražulis

karo
kapelionas
dvasininkas, kuriam pavesta rūpintis tikinčių karių sielovada. Daugiau