Autorius (-ė) Valė Macijauskienė

lankas
iš lenkto medžio padaryta arklio pakinktų komplekto dalis kinkyti į vežimą arkliui su pavalkais. Daugiau