Autorius (-ė) Vytautas Aninkevičius

masių
spektrometrija
medžiagų tyrimo metodas, kuriuo nustatoma medžiagos jonizuotųjų atomų masė ir santykinis kiekis. Daugiau