Autorius (-ė) Romualdas Benediktas Bartaška

aktyvas
buhalterinio balanso dalis, kurioje pinigine išraiška parodomas ekonominio vieneto tam tikros dienos ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Daugiau