Autorius (-ė) Egdūnas Račius

Abd Alahas
ibn Chuseinas
Jordanijos karalius (nuo 1999 02). Daugiau
Alfarabijus
9–10 a. islamo filosofas. Pagal neoplatonikų vienio ir emanacijos teorijas grindė islamiškąją Dievo koncepciją. Remdamasis Platonu aptarė politinę santvarką, kurioje būtų suderintas šiizmas ir sunizmas. Daugiau
Alkindas
9 a. islamo filosofas. Mėgino suderinti senovės graikų filosofiją (ypač neoplatonizmą) su racionalistinėmis islamo (mutazilitų) idėjomis. Daugiau
arabai
Vakarų Azijos ir Šiaurės Afrikos tautų grupė; plačiąja prasme – visi kalbantieji arabiškai, siaurąja – Arabijos pusiasalio gyventojai. Daugiau
Arabų
pavasaris
2010–2012 arabų šalis apėmusi demonstracijų, ginkluotų susirėmimų ir perversmų banga. Daugiau
Jasir
Arafat
Jesiras Arafatas, palestiniečių politikas. Palestinos išsivadavimo organizacijos vadovas. 1993 su kitais pasirašė sutartį dėl laipsniško Palestinos nacionalinės savivaldos įkūrimo Gazos Ruože ir Jeriche. 1996–2004 Palestinos nacionalinės savivaldos prezidentas. Nobelio taikos premija (1994). Daugiau
Hašim al
Atasi
Hašimas al Atasis, Sirijos valstybės veikėjas. 1936–1939, 1950–1951 ir 1954–1955 Sirijos prezidentas. Daugiau
Averojus
12 a. Ispanijos arabų filosofas. Plėtojo dvejopos tiesos koncepciją, sukūrė savitą intelekto teoriją. Averojaus idėjos turėjo įtakos vidurinių amžių filosofijai. Daugiau
Avicena
11 a. persų filosofas, gydytojas. Neoplatonizmą ir aristotelizmą derino su islamu, sukūrė universalijų teoriją. Pažiūros turėjo įtakos Albertui Didžiajam, Tomui Akviniečiui. Parašė žinyną Medicinos kanonas, iš kurio iki naujausiųjų laikų buvo mokoma Europos universitetuose. Daugiau
Bab
babidų sektos, vadovavusios babidų sukilimams, įkūrėjas. Daugiau