Autorius (-ė) Jonas Markauskas

Laptevų jūros
tremtinių brolija
lapteviečiai, visuomeninė organizacija, vienijanti 1941 iš Lietuvos ištremtus į Jakutiją žmones. Daugiau