Autorius (-ė) Vitas Agurkis

Endre
Ady
Endrė Adis, 20 a. vengrų poetas. Eilėraščiams būdinga gyvenimo geismo, nusivylimo pasauliu, mirties baimės motyvai; įvaizdžiai įgyja simbolinę prasmę. E. Ady davė pradžią moderniajai vengrų poezijai, atnaujino jos metriką, įtvirtino laisvąjį eiliavimą. Daugiau
Janos
Arany
Janošas Aranis, 19 a. vengrų poetas. Jo kūryba turėjo įtakos vengrų tautinei savimonei. Daugiau
Mihaly
Babits
Mihajus Babičas 20 a. vengrų rašytojas. Poezijai būdinga individualizmas, intelektualizmas, joje gausu antikinių ir Biblijos įvaizdžių. Prozai būdinga modernizmo tendencijos. Daugiau
Balint
Balassi
Balintas Balašis, 16 a. vengrų poetas. Ryškiausias vengrų renesanso literatūros kūrėjas, pasaulietinės poezijos pradininkas. Lyrikai būdinga meilės, karių gyvenimo, patriotiniai motyvai. Daugiau
József
Balázs
Jožefas Balažas, 20 a. vengrų rašytojas. Realistiniuose romanuose vaizdavo vengrų tautos gyvenimą lemtingų sukrėtimų laikotarpiais, gvildeno žmogaus individualaus apsisprendimo, kaltės problemas. Daugiau
Endre
Bojtar
Endrė Boitaras, 20–21 a. vengrų literatūrologas, vertėjas. Baltistikos pradininkas Vengrijoje. Daugiau
Mihály Csokonai
Vitéz
Mihajus Čokonajus Vitėzis, 18–19 a. vengrų poetas. Vertingiausia kūrybos dalis – eilėraščių ciklai Lilos dainos, Odės, jiems būdinga meilės, socialiniai, mitologiniai motyvai. Daugiau
Sándor
Csoóri
Šandoras Čoris, 20 a. vengrų rašytojas. Herderio premija (1981). Daugiau
Tibor
Déry
Tiboras Dėris, 20 a. vengrų rašytojas. Jo prozoje gvildenamos žmogaus santykio su totalitarine sistema, savo vietos gyvenime suvokimo, terorizmo problemos. Daugiau
József
Eötvös
Jožefas Etvešas, 19 a. vengrų rašytojas. Kūryba realistinė, ryšku prancūzų romantizmo, vokiečių klasicizmo ir sentimentalizmo įtaka. Daugiau