Autorius (-ė) Antanas Danielius

Congkhapa
Tsong-kha-pa, 14 a. antros pusės–15 a. pradžios Tibeto budizmo reformatorius, filosofas. Daugiau
buda
žmogus, pasiekęs nušvitimą, išsivadavęs iš samsaros. Daugiau
bodhisatva
mahajanos krypties budizme – žmogus arba transcendentinė būtybė, siekiantys tapti buda. Daugiau
Avalokitešvara
viena mahajanos krypties budizmo bodhisatvų. Įkūnija atjautą. Daugiau
bodhis
budizme – sąmonės būsena. Hinajanos krypties budizme – galutinis 4 tauriųjų tiesų suvokimas. Daugiau
budizmas
viena didžiųjų pasaulio religijų. Kilo 6–5 a. pr. Kr. Indijoje. Daugiau
aštuonios
brangenybės
budizmo simboliai, reiškiantys pasaulio valdovų, perkeltine prasme Budos, garbinimą. Daugiau
aštuonlinkis
kelias
budizme kelias, vedantis į išsilaisvinimą nuo kentėjimų. Daugiau
Atiša
11 a. budistų mokslininkas. Daugiau
bardo
bardas, vadžrajanos mokyme – žmogaus buvimas nuolatinėje tarpinėje būsenoje. Daugiau