Autorius (-ė) Vincas Martinkėnas

Vilniaus lietuvių
studentų sąjunga
savišalpos, kultūros ir švietimo organizacija, įkurta 1925 Vilniuje. Daugiau