Autorius (-ė) Povilas Zakarevičius

administravimas
socialinių mokslų kryptis, nagrinėjanti valdymo dėsningumus, principus, metodus, organizacinį mechanizmą; veikla, reguliuojanti visus organizacijose vykstančius socialinius ekonominius procesus. Daugiau
vadybos ir administravimo
mokslas Lietuvoje
Lietuvos vadybos mokslo pirmosios studijos pasirodė 20 a. 3–4 dešimtmečiais, aktyviausiai jį plėtojo V. A. Graičiūnas, 1938 įsteigęs Mokslinės vadybos draugiją. 21 a. vadybos ir administravimo mokslas iš esmės pasikeitė sukūrus rinkos ekonomiką. Daugiau