Autorius (-ė) Karolis Rimtautas Kašponis

Boleslovas
Zubrickas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių choro dirigentas, pedagogas, muzikologas. Daugiau