Autorius (-ė) Adelė Cholodinskienė

Mažeikių
muziejus
įkurtas 1928 kraštotyrininko mokytojo Stasio Ličkūno. Daugiau