Autorius (-ė) Morta Baužienė

Vaclovas
Balčiūnas
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Vytautas Kazimieras
Balčiūnas
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Kazimieras Rimantas
Balėnas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių architektas. Daugiau
Genovaitė
Balėnienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių architektė. Daugiau
Juozas
Baršauskas
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Feliksas
Bielinskis
20 a. lietuvių statybos inžinierius, architektas. Daugiau
Kazimieras
Bučas
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Giovani
Cini
Džovanis Činis (Cinis), 16 a. Lietuvos skulptorius, architektas. Daugiau
Jonas Valentinas
Tobijas Dyderšteinas
18 a. flamandų skulptorius, architektas, dirbęs Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Daugiau
Vladimiras
Dubeneckis
20 a. lietuvių architektas, dailininkas scenografas. Vienas moderniosios architektūros pradininkų Lietuvoje, tautinio stiliaus propaguotojas. Daugiau