Autorius (-ė) Bronius Prėskienis

Bronius
Pranskus
20 a. lietuvių literatūrologas, poetas. Daugiau