Autorius (-ė) Kęstutis Svirskas

reliatyvumo
teorija
fizikos teorija, nagrinėjanti erdvės, laiko, materialiųjų objektų ir jų judėjimo sąryšį. Daugiau