Autorius (-ė) Arūnas Gudelis

radionuklidų aktyvumo
matavimai
metodai, kuriais nustatoma radioaktyviojo skilimo metu išspinduliuotų dalelių sąveikos su jutiklio medžiaga metu sukurtų srovės impulsų kaupimo sparta, o iš jos apskaičiuojamas radioaktyviųjų branduolių aktyvumas. Daugiau