Istorija

1
A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ú
V
W
X
Z
Ż
Ž
Australijos federacijos
sąjūdis
1880–1900 Australijos kolonijų judėjimas dėl federacijos sukūrimo. Sąjūdžio veiklos rezultatas – Australijos Sandraugos aktas, kurį 1900 priėmė Didžiosios Britanijos Parlamentas, šiuo aktu 1901 01 01 buvo sukurta dominija – Australijos Sandrauga. Daugiau
Australijos
istorija
žmonės į Australiją atsikėlė iš Pietų Azijos prieš 80 000 metų. 17–18 a. olandai ir anglai ištyrė daugumą žemyno pakrančių. 18 a. pabaigoje britai pradėjo kolonizuoti Naująjį Pietų Velsą – jis tapo kalinių kolonija. 1901 01 01 susikūrė dominija – Australijos Sandrauga. Daugiau
Australijos liberalų
partija
Australijos politinė partija. Įkurta 1944, ją sudarė daugiausia buvę Jungtinės Australijos partijos, kuri 1941 suiro, nariai. Dažnai sudarė koalicines vyriausybes su Australijos nacionaline (buvusia Kaimo) partija. Daugiau
Australijos nacionalinė
partija
Australijos politinė partija, įkurta 1920. Konservatyvios pakraipos, daugiausia rūpinasi žemės ūkio regionų plėtra. Daugiau
Austrija-Vengrija
dualistinė valstybė, gyvavusi 1867–1918. Įkurta pertvarkius Habsburgų imperiją. Suiro dėl pralaimėjimo I pasauliniame kare ir išaugusios tautų nacionalinės savimonės. Jos teritorijoje susikūrė Austrijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos valstybės. Dalis žemių atiteko Jugoslavijai, Lenkijai, Rumunijai ir Italijai. Daugiau
Austrijos įpėdinystės
karas
1740–1748 karas, vykęs tarp Europos valstybių dėl Šventosios Romos imperatoriaus Karolio VI vyresniosios dukters Marijos Teresės teisės paveldėti visas Habsburgų dinastijos valdas. Daugiau
Austrijos ir Rusijos
karas su Prancūzija
1805 III antiprancūziškos koalicijos dalyvių karas su Prancūzija. Daugiau
Austrijos
istorija
Bavarijos Rytų marka 996 pavadinta Austrijos markgrafyste. Ją valdė Babenbergai, nuo 1282 – Habsburgai. 1867 Austrijos imperija pertvarkyta į Austriją-Vengriją. Po pralaimėjimo I pasauliniame kare imperija 1918 žlugo ir susikūrė Austrijos Respublika. 1938–1945 aneksuota nacių Vokietijos. Daugiau