Menas

2
4
A
Ą
B
C
Č
D
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
Ś
Š
T
U
Ū
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
A,
a
garso la raidinis pavadinimas. Daugiau
a
cappella
choro dainavimas be muzikos instrumentų pritarimo. Daugiau
a
cappella
bažnytinės polifoninės muzikos stilius, būdingas Renesanso kompozitorių kūrybai. Daugiau
à
part
personažo replikos, monologai, žodžiai, sakomi pačiam sau ar publikai. Daugiau
A. R.
Penck
A. R. Penkas, 20 a.–21 a. pradžios vokiečių menininkas. Daugiau
A. R.
Penck
A. R. Penkas, 20 a.–21 a. pradžios vokiečių menininkas. Daugiau
A. R.
Penck
A. R. Penkas, 20 a.–21 a. pradžios vokiečių menininkas. Daugiau
Aachen
Achenas, miestas Vokietijos vakaruose, Šiaurės Reino‑Vestfalijos žemėje, Belgijos ir Olandijos pasienyje. Daugiau