Menas

2
4
A
Ą
B
C
Č
D
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
Ś
Š
T
U
Ū
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
A,
a
garso la raidinis pavadinimas. Daugiau
a
cappella
choro dainavimas be muzikos instrumentų pritarimo. Daugiau
a
cappella
bažnytinės polifoninės muzikos stilius, būdingas Renesanso kompozitorių kūrybai. Daugiau
à
part
personažo replikos, monologai, žodžiai, sakomi pačiam sau ar publikai. Daugiau
A. R.
Penck
A. R. Penkas, 20 a.–21 a. pradžios vokiečių menininkas. Daugiau
Aachen
Achenas, miestas Vokietijos vakaruose, Šiaurės Reino‑Vestfalijos žemėje, Belgijos ir Nyderlandų pasienyje. Daugiau
Aalen
Alenas, miestas Vokietijos pietuose, Badeno‑Viurtembergo žemėje, Švabijos Albo kalnuose. Daugiau
Aarne
Ervi
Arnė Ervis, 20 a. suomių architektas, urbanistas. Funkcionalizmo atstovas. Daugiau