Žymiausi Tiudorų dinastijos valdovai

E
H
M
T
Eduardas
VI
Anglijos karalius (1547–1553). Daugiau
Elžbieta
I
Anglijos karalienė (1558–1603). Viena garsiausių Anglijos valdovų, pirmiausia dėl jos pastatydinto Anglijos laivyno pergalės (1588) prieš Ispanijos Nenugalimąją armadą. Daugiau
Henrikas VII
Anglijos karalius (1485–1509). Tiudorų dinastijos pradininkas. Daugiau
Henrikas
VIII
Anglijos karalius (1509–1547). Tapo aukščiausia ir vienintele Anglijos Bažnyčios galva, buvo nutraukti finansiniai, teisiniai ir dvasiniai ryšiai su Romos katalikų Bažnyčia. Daugiau
Marija
I
Anglijos karalienė (1553–1558). Siekdama Anglijoje atkurti katalikybę žiauriai persekiojo protestantus. Daugiau
Tiudorai
Anglijos karalių dinastija, valdžiusi 1485–1603. Daugiau