Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Irena Regina
Merkienė
istorikė, etnologė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė, LKMA akademikė. 24 straipsniai Daugiau
Alfonsas
Merkys
botanikas, augalų fiziologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius, LMA tikrasis narys. 4 straipsniai Daugiau
Vytautas
Merkys
istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, LMA tikrasis narys, LKMA akademikas. 85 straipsniai Daugiau
Jurgis
Mertinas
orientavimosi sporto treneris, teisėjas, edukologas, socialinių mokslų daktaras, docentas. 1 straipsnis
Birutė
Meržvinskaitė
literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 28 straipsniai
Vytautas
Meška
gydytojas kurortologas, biomedicinos mokslų daktaras. 2 straipsniai
Kazimieras
Meškauskas
ekonomistas, socialinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, LMA tikrasis narys. 2 straipsniai Daugiau
Ona
Meškėnaitė
Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos vienuolė (CR). 1 straipsnis
Galina
Michailova
literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė. 96 straipsniai
Mykolas
Michelbertas
archeologas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 44 straipsniai Daugiau