Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Raimondas
Vabalas
režisierius, Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo tyrėjas. 8 straipsniai Daugiau
Žydrūnas
Vabuolas
katalikų kunigas, monsinjoras, teologijos mokslų licenciatas. 2 straipsniai
Vilenas
Vadapalas
teisininkas, socialinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 4 straipsniai Daugiau
Mikas
Vaicekauskas
literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras. 3 straipsniai
Arūnas
Vaicekauskas
istorikas, etnologas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 4 straipsniai
Loreta
Vaicekauskienė
kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 1 straipsnis
Vaidotas
Vaičaitis
teisininkas, socialinių mokslų daktaras, docentas. 5 straipsniai
Pranas
Vaičekonis
katalikų kunigas, teologijos mokslų habilituotas daktaras, profesorius, LMA narys ekspertas. 1 straipsnis Daugiau
Jonas
Vaičenonis
karybos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius. 72 straipsniai Daugiau
Mečislovas
Vaičys
miškininkas, dirvožemininkas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 31 straipsnis Daugiau
Vilimantas
Vaičiukynas
hidrotechnikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras, docentas. 1 straipsnis
Aldona
Vaičiulienė
psichologė, psichoterapeutė, socialinių mokslų daktarė, docentė. 1 straipsnis
Albinas
Vaičiūnas
kultūros istorikas, kraštotyrininkas, spaudos darbuotojas. 17 straipsnių Daugiau