Vaičỹs Mečislovas 1927 11 28Tartokas (Dūkšto vlsč.) 2018 04 16Prienai, lietuvių miškininkas, dirvožemininkas. Habil. dr. (biomed. m.; ž. ū. m. dr. 1973). 1954 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1959 ir 1962–2000 dirbo Lietuvos miškų institute, 1961–73 Miško dirvožemių ir miško tipologijos skyriaus vedėjas, 1973–84 direktoriaus pavaduotojas, 1984–88 direktorius; profesorius (1981). 1990–2001 Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininkas, nuo 2001 garbės pirmininkas. Paskelbė apie 530 mokslinių ir apie 500 mokslo populiarinamųjų straipsnių.

Mečislovas Vaičys

Knygos

Parašė monografiją Pietų Pabaltijo miškų dirvožemių genezė ir savybės (1975, rusų kalba). Studijų Miško dirvožemių tyrimas ir kartografavimas (1964), Lietuvos miško augaviečių klasifikavimas (1972, abi rusų kalba), vadovėlių Miškininkystė (1979), Miško ekologija (2008), Miško dirvožemių žinyno (1979), Daugiakalbio miško pakločių ir humuso terminų žodyno (1988, lenkų kalba), Sisteminio dirvotyros terminų žodynėlio (1997), veikalų Lietuvos miškininkystė (1997), Lietuvos dirvožemiai (2001), Miško augaviečių tipai (2006), Lietuvos dirvožemių makromorfologinė diagnostika ir jų savybių tarpusavio ryšiai (2006) ir Lietuvos miškų metraščio (2003) vienas autorių. Išleido eilėraščių rinkinį Vakarėjanti padangė (2012).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (su kitais, 1985), Vytauto Vazalinsko premija (1997).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką