Vaičekónis Pranas 1928 01 01Tetirvinai (Skrebotiškio vlsč., Panevėžio apskr.) 2006 10 14Vilnius, Lietuvos katalikų kunigas. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1996, vienintelis kunigas). Habil. dr. (teologija, 1972).

1952 baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją įšventintas kunigu ir paskirtas Varėnos parapijos administratoriumi. 1967–72 studijavo Šv. Tomo Akviniečio popiežiškajame universitete Romoje. 1956–59 Vilniaus Švenčiausiosios Jėzaus Širdies parapijos vikaras, 1962–67 – administratorius, 1959–62 – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras, 1982–2000 – klebonas. 1973–82 Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos klebonas, nuo 2001 – rezidentas. Nuo 1973 dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, nuo 1995 – ir Vytauto Didžiojo universitete, 1998–2000 Bažnytinės teisės centro direktorius, 1998–2002 Bažnytinės teisės katedros vedėjas; profesorius (1982).

Pranas Vaičekonis

Parašė knygas Bažnytinio proceso teisė (rankraštis, 1989), Katalikų dvasininkijos juridinė padėtis XIX a. Lietuvoje (1999). Spaudoje paskelbė kanonų teisės mokslinių straipsnių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką